Velkommen

Velkommen til Psykologisk Ressource Centers afdeling på Sydsjælland og øerne.

Psykologisk Ressource Center har som mål at:

  • Udbrede viden om autisme, ADHD, PDA, angst-, belastnings- og traumetilstande.
  • Sikre at mennesker med autisme og ADHD er rustede til at udvikle sig og indtage deres plads i samfundet.
  • Støtte en udvikling i samfundet, hvor der skabes plads til at mennesker med autisme og ADHD kan fungere og berige samfundet jobmæssigt og på anden vis med deres særlige kompetencer.
  • Fremme et effektivt netværk mellem personer med autisme og ADHD og det øvrige miljø.
  • Udøve rådgivning og supervision både individuelt, i familier, på arbejdspladser og på institutioner.
  • Undervise forældre, pårørende og fagfolk, så de er bedre rustet til deres daglige samvær med personer med autisme og ADHD.
  • Udvikle og udbrede kendskabet til pædagogiske og psykologiske behandlingsmetoder samt andre støttemuligheder.

Ekspertise i autisme- og ADHDtilstande

Mit ekspertiseområde er rådgivning indenfor autismespektrum- og ADHDtilstande. Jeg yder kognitiv funderet rådgivning og jeg har siden 2011 beskæftiget mig med børn, unge og voksne samt familier med autismespektrum- og opmærksomhedsforstyrrelser.

RÅDGIVNING

For mange forældre til børn med autisme/ADHD er det en ny og ukendt vej man betræder. Det kan både være i forhold til de følelser man oplever og den måde man kan indrette sit liv på.

Afhængigt af jeres barns diagnose, alder og funktionsniveau tilrettelægger jeg rådgivningsforløbet med fokus på, at håndtere de mest gennemgribende problemer I oplever.

Uddannelse

Jeg har en kandidat i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet og er certificeret VITA konsulent. Jeg har arbejdet kommunalt som specialpædagogisk konsulent før jeg kom til Psykologisk Ressource Center.

Se dig omkring på siden, og ønsker du at bestille tid eller har afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Forside himmel