Om mig

Uddannelse og baggrund

Jeg er kandidat i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet. Jeg har gennem min kandidatuddannelse fokuseret på den nyeste forskning vedrørende Forældre til børn med kognitive funktionsnedsættelser samt Børn og unge med særlige behov. Jeg skrev speciale om forældres oplevelse af at blive stigmatiseret af deres omgivelser, og deres møde med professionelle i tiden før deres barn blev diagnosticeret. Jeg er certificeret VITA konsulent og jeg har arbejdet som specialpædagogisk konsulent i kommunalt regi og som forældrerådgiver i psykiatrifonden.

Jeg videreuddanner mig kontinuerligt, og holder mig opdateret om den nyeste viden indenfor mine specialiseringsområder. For fortsat kvalitetssikring af mit arbejde modtager jeg løbende supervision af Kirsten Callesen. Som psykologisk konsulent har jeg selvfølgelig tavshedspligt.

Jeg er årgang 1983, bor på Falster med min familie, og er mor til to.